Aufdach-Solaranlagen: Wichtige Sicherheitspraktiken für C&I-Installationen

Taksolsystem: Viktiga säkerhetsrutiner för C&I-installationer

0 kommentarer

Av Chris Chappell, Senior Director of Engineering Services på Clean Energy Associates | 18 oktober 2023

Antagandet av kommersiella och industriella (C&I) solcellsinstallationer på taket har vunnit betydande dragkraft under de senaste åren eftersom företag försöker minska sitt koldioxidavtryck och sänka elkostnaderna. Men med expansionen av branschen kommer vissa säkerhetsutmaningar.

Clean Energy Associates har genomfört säkerhetsrevisioner på över 600 kommersiella solcellstak och fann att 97 % av fallen hade säkerhetsbrister. Det finns några viktiga åtgärder som kan säkerställa säker drift av taksolsystem och lindra vanliga säkerhetsproblem.

Åtgärda skadade moduler

En av de största säkerhetsproblemen med taksolsystem är skadade paneler, som inkluderar tillverkningsfel, felaktiga installationsmetoder och underhållsproblem. Att välja tillverkare av kvalitetsmoduler är viktigt på grund av den svåra uppgiften att identifiera tillverkningsfel under takinstallation. Det vanligaste problemet är dock skador orsakade av felaktig installation och underhåll.

Installatörer och underhållspersonal går och klättrar ibland på solpaneler, vilket kan skada de extremt tunna PV-cellerna. Felaktig hantering av modulerna kan också skada bakfolien och därmed leda till säkerhetsrisker. För att undvika sådana skador är det viktigt att utbilda de anställda om korrekt hantering, transport och förvaring och att kontinuerligt förstärka denna utbildning.

Undvik felkopplade kontakter

Vid utarbetande av konstruktionsritningar bör konstruktörer fastställa mycket tydliga krav på standarder och riktlinjer för kopplingsinstallation. Felaktiga eller felaktiga kopplingar från olika tillverkare kan leda till ljusbågar och bränder. För att minimera denna risk är tydlig kommunikation i designritningar och noggrann utbildning väsentligt. Konstruktörer bör se till att installatörer är medvetna om farorna med felparning och följer korrekta installationsprocedurer.

Korrekt monteringsställning

Att noggrant följa tillverkarens installationsanvisningar är avgörande, särskilt med monteringssystem. Att försumma korrekt vridmoment, placera ballastblock felaktigt eller förankra felaktigt kan leda till katastrofala händelser som: B. moduler som flyger från tak i hård vind. För att undvika sådana incidenter är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer.

Prioritera lämplig utbildning

Det är viktigt att skapa tydliga och detaljerade specifikationer eller arbetsinstruktioner för systemutveckling och installation. Genomför mellansteg som "gyllene raden" - en perfekt exempelrad installerad med alla systemets konstruktions- och säkerhetskrav - för att säkerställa kvalitetskontroll under installationsprocessen så att installatörer har ett exempel att ta efter när de färdigställer arrayburken.

Guldraden innehåller alla portar, kabelhantering, kontakter och andra kritiska komponenter som krävs för systemet. Genom att inspektera detta sortiment och korrigera eventuella avvikelser sätter du en hög kvalitetsstandard för hela installationen. Konsekvent övervakning, utbildning och kommunikation är avgörande för att upprätthålla denna kvalitetsnivå under hela projektet.

Omfattande testning

Slutligen kan en omfattande inspektion av systemet före driftsättning identifiera och korrigera potentiella problem medan byggpersonalen fortfarande är på plats, vilket säkerställer att problemen åtgärdas innan de lämnar. Detta proaktiva tillvägagångssätt är nyckeln till att ta itu med säkerhetsproblem och upprätthålla solsystemets integritet.

Solenergi är i sig säker när systemen installeras och underhålls på rätt sätt. För att säkerställa säker drift av taksolsystem i kommersiella och industriella miljöer är det viktigt att prioritera noggrann planering, implementering och testning. Genom att ta itu med vanliga säkerhetsutmaningar och följa bästa praxis kan företag med säkerhet anta solenergi på taket som en hållbar, kostnadseffektiv och säker energilösning.

Referens: https://www.solarpowerworldonline.com/2023/10/ensuring-rooftop-solar-safety-key-practices-for-ci-installations/


Tags:
Gästinlägg: Att säga "ja" till ren energi betyder att man säger sanningen om solenergi NIMBY-ism.

Nya batteriskatteavdrag skapar möjligheter för amerikanska tillverkare och installatörer

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Wir bieten Solarprodukte an

Wir bieten weltweit Solarprodukte an und ermöglichen Tausenden von Kunden den Genuss von Solarenergie