Produktserie: Om skatter

Vi har ett lagligt skatteregistreringsnummer, ett momsregistreringsnummer och ett EORI-nummer, och beräknar motsvarande skatter och avgifter i motsvarande länder och regioner i enlighet med internationella lagar, och beräknar motsvarande skatter och avgifter enligt vår leveransadress och kundens land och region.

Försäljningspriset inkluderar inte moms. Kunden måste betala skatt enligt lokala skatteregler.

Du hittar momssatsen som fastställts i EU på följande länk:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-06/vat_rates_en.pdf